Some ndebele objects and verbs

Linjani bangane. Here is some vocab:


Recap: ye/ yebo= yes
            hayi, hatshi= no
            unjani= how are you
            ngiyaphila= I'm fine
            ngiyabonga= I thank you

Inkhomitsho= cup
ilanga= sun
ugwalo= book
isinkwa= bread
uchago= milk
imibhida= vegetables
amanzi= water
ibhulungwe= trousers
phuma= come out
woza= come here
buya= come
ngena= come in
hamba= go (impolite)

"uku" in front of a verb means "to..."  e.g. ukuhamba= to go, ukubuya= to come

asihambe= let's go
qoki= knock knock
ulokuza= the whats-it-ma-called/ "ummmm"
ukupopotha= to talk nonsense
njenge= like/ similar to
amapholisa= police
ukujayiva= to dance (slang)
ngicela= I ask (e.g. ngiyacela baba= C'mon, I'm asking you man, or ngicela sinkwa= I'd like some bread)

kuhle sibili (very good). Lala kuhle (sleep well)

1 comment:

 1. 1. ukupopota hatshi phophotha.
  2. amapholisa hatshi amapolisa.
  3. ukujayiva hatshi ukujava
  4. asihambe/asambe hatshi asehambe.
  5. ugwalo hatshi ibhuku
  6. umbhida/imibhida hatshi amabhida
  7. Phuma hatshi puma.
  8. Qoki hatshi qogi

  ReplyDelete

Comment lapha please